FAQ per a l'acreditació del professorat

Què és l’acreditació? I per què és necessària?

És el pas previ al concurs o oposició d’accés als cossos docents universitaris. L’obtenció del certificat d’acreditació corresponent juntament amb el títol de doctor/a són els requisits imprescindibles per poder concórrer als concursos o oposicions d’accés que convoquen les universitats públiques.

Quines figures de professorat hi ha? I quines necessiten el certificat d’acreditació?

Catedràtic/a d’universitat, titular d’universitat, professor/a contractat/da doctor/a, ajudant/a doctor/a, ajudant/a i associat/da. Per a les universitats privades existeix la figura de professor/a d’universitat privada.

El certificat d’acreditació és necessari per a totes les figures, excepte per a la d’ajudant/a i associat/da.

L’acreditació no té caducitat.

Quin és el procés que he de seguir si vull acreditar-me?

o   Accedeix a les preguntes freqüents del Programa d’Avaluació del Professorat (PEP).

 

Un cop que estic acreditat/da d'una figura, he de tornar a introduir el currículum per a futures acreditacions?

Quan t'acreditis per a una altra figura que sigui dins el mateix programa, és a dir, PEP (ajudant/a doctor/a i professor/a contractat/da doctor/a) o ACADEMIA (titular d’universitat i catedràtic/a d’universitat) solament cal que actualitzis els mèrits del teu currículum i generar una sol·licitud nova per acreditar l'altra figura.

Si t'has acreditat per a una figura mitjançant el programa PEP i ara et vols acreditar per a una figura del programa ACADEMIA, des de l'aplicació ACADEMIA 3.0 has d'accedir a «Operaciones CV / Importar» i et donarà la possibilitat d'importar les dades de l'aplicació ACADEMIA 1.5 o bé del programa PEP.