Inserció laboral

Uns dels indicadors de qualitat de la institució universitària és l'obtenció de bons resultats relatius a la inserció laboral dels titulats. En aquest sentit, l'obtenció d'informació és imprescindible per millorar la qualitat de la formació que oferim i també per atendre les demandes dels diferents processos d’avaluació de les titulacions.

Per donar resposta a aquestes qüestions, a la UIB, es treballa per obtenir aquesta informació per una doble via complementària: