Funcions i objectius

Edifici Son LledóL'Oficina de Suport a la Docència va ser creada el juliol de 2017 amb l'objectiu de millorar la qualitat de la docència facilitant les tasques acadèmiques als equips de direcció dels diferents estudis i en general de tot el professorat de la Universitat.

El 22 de setembre de l'any 2021, l'oficina es va reestructurar i les seves funcions van quedar delimitades per un Acord Executiu tal com es pot veure al FOU 526.  A la vegada l'oficina va canviar el seu nom, el qual des de llavors és: "Unitat de Gestió dels Estudis de Grau".

Les funcions de la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau (UGEG) són les que s’indiquen tot seguit:

 1. Coordinar, a proposta dels centres, el procés de disseny i oficialització dels títols oficials de grau.
 2. Donar suport tècnic al disseny, la implantació, l’avaluació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials de grau.
 3. Introduir els plans d’estudis de grau al programa d’oficialització de títols del Ministeri i al programa de gestió acadèmica de la Universitat.
 4. Donar suport als centres en les tasques bàsiques de gestió acadèmica necessàries per implantar un pla d’estudis de grau.
 5. Donar suport a la gestió de l’organització i planificació docent en l’oferta d’assignatures, definició de guies docents, temporalització i reconeixement de crèdits.
 6. Definir i gestionar el registre de títols oficials de grau.
 7. Donar suport al professorat en els aspectes que necessitin per dur a terme la seva tasca de gestió acadèmica i docent.
 8. Donar suport als centres en la gestió i coordinació de les pràctiques curriculars externes dels títols de grau.
 9. Donar suport a les seus universitàries en la gestió acadèmica.
 10. Gestionar i coordinar amb els centres el programa de tutoria entre iguals (PTUI).
 11. Aquelles funcions que li pugui encarregar el vicerector que tingui les competències en matèria de grau.