Ubicació i contacte

Unitat de Gestió dels Estudis de Grau (UGEG)

Edifici Son Lledó, segon pis.
Ctra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Telèfons: | 971 17 2615 / Director: 971 17 2477
Adreces electròniques: ugeg@uib.catdireccio.ugeg@uib.cat

localització