Recollida d'informació: enquestes

Eines de recollida d'informació i planificació*

Alumnat de nou ingrés

 Enquesta de perfil i satisfacció de l'alumnat de nou ingrés

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció dels alumnes de nou ingrés

Àmbit

Grau 

Qüestionari

Qüestionari

Procediment d'aplicació

per correu electrònic

Periodicitat

Anual
AplicacióDes de la matrícula fins dia 31 d'octubre

 

Alumnat

Enquesta de satisfacció de l'alumnat amb el seu programa formatiu

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb el seu programa formatiu

Àmbit

Grau

Qüestionari

SAT_ALU_G

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 04/03/2024
Finalització: 27/03/2024

 

Enquesta de satisfacció de l'alumnat del treball de fi de grau

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb el seu treball de fi de grau

Àmbit

Grau

Qüestionari

SAT_ALU_TFEEscolta el document

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Fase 1:
 Inici: 17/06/2024
 Finalització:  08/07/2024
 
Fase 2:
 Inici: 09/09/2024
 Finalització: 30/09/2024

 

Enquesta de satisfacció de l'alumnat de pràctiques externes

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb la realització de pràctiques externes

Àmbit

Grau

Qüestionari

SAT_ALU_PEXTEscolta el document

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual

Aplicació

Fase 1:
     Inici: 17/06/2024
     Finalització:  08/07/2024
 
Fase 2:
     Inici: 09/09/2024
     Finalització: 30/09/2024

 

Enquesta de satisfacció de l'alumnat amb la tasca docent del seu professorat

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb la tasca docent del professorat

Àmbit

Grau

Qüestionari

 

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

qualitat.uib.cat/Avaluacio-docent/

Periodicitat

Anual
Aplicació
Primer semestre: de l'1 al 22 de desembre de 2023
 

Segon semestre: del 29 d'abril de 2024 fins al 24 de maig de 2024

 

Enquesta d'interrupció dels estudis de grau

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar les causes per les quals els alumnes interrompen els seus estudis

Àmbit

Grau

Qüestionari

ABANEscolta el document

Procediment d'aplicació

1a fase: en línia a través d'un formulari web

2a fase: per via telefònica

Periodicitat

Biennal

Aplicació

Inici: 20/11/2023
 
Finalització: 17/01/2024

 

Professorat

 Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del professorat

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Recollir informació relativa al grau de satisfacció i detectar necessitats del professorat vers al seu programa formatiu. També vol recollir propostes de millora que facilitin la presa de decisions en relació amb els títols oficials

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_PDIEscolta el document]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 06/05/2024
Finalització: 27/05/2024

 

Enquesta d'opinió dels tutors de TFG

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Recollir informació relativa a l'opinió del professorat tutor de TFG vers el desenvolupament del treball de fi de grau

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_TUT_TFGEscolta el document]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 07/10/2024
Finalització:  28/10/2024

 

Enquesta d'opinió dels tutors de pràctiques externes

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Recollir informació relativa a l'opinió del professorat tutor de pràctiques externes vers el desenvolupament d'aquestes pràctiques

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_TUT_PEXT_EEscolta el document]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 07/10/2024
Finalització:  28/10/2024

 

Personal tècnic, de gestió, d'administració i serveis

Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del personal tècnic, de gestió, d'administració i serveis que dona suport a les titulacions oficials

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Conèixer l'opinió i el nivell de satisfacció dels enquestats i, de la mateixa manera, detectar les necessitats i els punts de vista en relació amb diferentes aspectes que afecten la qualitat dels estudis

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_PASEscolta el document]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Biennal
Aplicació
Inici: 08/04/2024
Finalització: 29/04/2024

 

Titulats

Enquesta d'inserció laboral i satisfacció amb la formació rebuda dels titulats de titulacions oficials de la UIB

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau d'inserció laboral dels titulats.                      Avaluar el grau de satisfacció dels titulats amb la formació rebuda.

Àmbit

Grau

Qüestionari

[EILEscolta el document]

Procediment d'aplicació

1a fase: per correu electònic
2a fase: per via telefònica

Periodicitat

Biennal
AplicacióPendent de planificació 2024

 

Ocupadors

Enquesta de satisfacció del col·lectiu ocupador sobre la formació dels graduats i dels estudiants de grau en pràctiques

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Satisfacció dels ocupadors i tutors d'empreses de pràctiques

Àmbit

Grau

Qüestionari

Qüestionari ocupadors graduats

Qüestionari ocupadors estudiants pràctiques

Procediment d'aplicació

Per correu electònic

Periodicitat

Biennal

Aplicació

Pendent de planificació 2025

 

 

*Mesures tècniques i organitzatives adequades i necessàries de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals