Estudi d'inserció laboral (EIL)

Enquesta d’inserció laboral i satisfacció dels titulats. En trobareu la metodologia i els resultats als informes.
 
Informes agregats de grau per branques de coneixement
 

Edició 2019

Edició 2022

Art i Humanitats

 

 

Ciències

 

 

Ciències de la Salut

 

 

Ciències Socials i Jurídiques

 

 

Enginyeria i Arquitectura

 

 

Total graus

 

 

 

Informes agregats de grau per centre

 

Edició 2022

Escola Politècnica Superior

 

Facultat d’Economia i Empresa

 

Facultat d’Educació

 

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

 

Facultat de Ciències

 

Facultat de Dret

 

Facultat de Filosofia i Lletres

 

Facultat de Psicologia

 

Facultat de Turisme

 

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

 

Total graus