Informes elaborats a partir de les dades proporcionades per l'IBESTAT (conveni de col·laboració CAIB-UIB-IBESTAT)

Informes elaborats per la UGEG a partir de les dades obtingudes mitjançant el conveni de col·laboració (signat el 5 de desembre de 2016) entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Treball, Comerç i Indústria), la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a l’explotació de dades amb la finalitat de realitzar l’anàlisi quantitativa de la inserció laboral de la població universitària de la UIB. En trobareu la metodologia i els resultats als informes.

Informes agregats de grau per branques de coneixement

 

Edició 2019

Edició 2022

Art i Humanitats

 

 

Ciències

 

 

Ciències de la Salut

 

 

Ciències Socials i Jurídiques

 

 

Enginyeria i Arquitectura

 

 

Total graus