Informes de seguiment

La Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) de cada titulació de grau és l’encarregada d’elaborar un Informe Anual de Seguiment i avaluació (IAS) que ha de ser aprovat per Junta de centre o òrgan competent. Una vegada han estat ratificats per la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB), en el cas que els correspongui fer un Seguiment extern, els IAS es lliuren a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) per fer-ne una avaluació i generar un informe de seguiment extern.

Els informes derivats d’aquest procés es publiquen a la web de la titulació per rendir comptes del seu desenvolupament i del seu compromís amb la qualitat i la millora continua.

Escola Politècnica Superior 

Escola Universitària ADEMA 

Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears 

Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa 

Facultat d'Economia i Empresa 

Facultat d'Educació 

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 

Facultat de Ciències 

Facultat de Dret 

Facultat de Filosofia i Lletres 

Facultat de Medicina 

Grau de Medicina

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe de seguiment extern (2020-21) 18/07/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2020-21) 23/03/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) 18/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018

Facultat de Psicologia 

Facultat de Turisme 

Plans d'estudi a extingir