Informes de seguiment

La Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) de cada titulació de grau és l’encarregada d’elaborar un Informe Anual de Seguiment i avaluació (IAS). Es tracta d'analitzar i avaluar els resultats i el procés d’aprenentatge dels estudiants a partir dels indicadors més rellevants i de la informació obtinguda a partir de les enquestes de satisfacció dels diferents col·lectius implicats, queixes i suggeriments, etc.

El document resultant de l'IAS ha de ser aprovat per Junta de centre o òrgan competent. I, posteriorment, ratificat per la Comissió de Garantia de Qualitat de la UIB (CQUIB). Finalment, en el cas que correspongui fer-ne un seguiment extern, seran lliurats a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) per la seva avaluació externa.

Els informes derivats d’aquest procés són públics a la web de la titulació per rendir comptes del seu desenvolupament i del seu compromís amb la qualitat i la millora continua.

Escola Politècnica Superior 

Grau d'Edificació

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) 23/06/2017
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Escola Universitària ADEMA 

Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA)

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe de seguiment extern 27/07/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2020-21) 23/03/2022
Seguiment Informe de seguiment extern 05/08/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 29/03/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019

Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA)

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe de seguiment extern 27/07/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2020-21) 23/03/2022

Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears 

Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa 

Facultat d'Economia i Empresa 

Grau d'Economia

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) 2014-15

Facultat d'Educació 

Grau de Pedagogia

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Grau de Pedagogia

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 10/04/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 

Grau d'Infermeria

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Grau de Fisioteràpia

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Facultat de Ciències 

Grau de Biologia

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) 23/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Grau de Bioquímica

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) 23/06/2017
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Grau de Física

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) 23/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Grau de Química

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) 23/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Facultat de Dret 

Grau de Dret

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 02/09/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) 23/06/2017
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 30/01/2012

Facultat de Filosofia i Lletres 

Grau de Geografia

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) 23/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Facultat de Medicina 

Grau de Medicina

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe de seguiment extern (2020-21) 18/07/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2020-21) 23/03/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) 18/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018

Facultat de Psicologia 

Grau de Psicologia

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) 23/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 17/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Facultat de Turisme 

Grau de Turisme

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) 19/03/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) 20/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 25/07/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) 26/01/2012

Plans d'estudi a extingir