Acreditació dels estudis de grau

 imatge acredita

L’acreditació forma part d’un procés d’avaluació global, de caràcter obligatori, que configura el cicle de vida d'una titulació: verificació, avaluació i seguiment, amb possibles modificacions, i finalment, l'acreditació. 
D’acord amb la normativa estatal (RD 822/2021), els centres universitaris que no estiguin acreditats institucionalment, hauran de renovar l'acreditació inicial o verificació dels seus títols oficials de grau de 240 crèdits, de màster i de doctorat en un termini màxim de sis anys des de la data d'inici d'impartició o bé de la darrera acreditació. En el cas de graus de 300 o 360 crèdits el termini màxim serà de vuit anys.
 
Aquest procés no és més que una comprovació que la titulació es desenvolupa tal com estava planificada a la memòria de verificació i ha seguit un procés d'avaluació i seguiment adequat. Se centra a garantir la qualitat dels ensenyaments, assegurar la transparència i rendir comptes a la societat del programa formatiu i dels resultats obtinguts per poder continuar oferint l’estudi. És la culminació del procés de seguiment, ja que fa una anàlisi específica dels resultats obtinguts en els diversos ensenyaments. 

 

Escola Politècnica Superior 

Grau d'Edificació

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 18/01/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 21/11/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/04/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 30/03/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 27/06/2022
Acreditació Informe final d'acreditació 23/05/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 19/01/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 14/06/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 26/04/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 27/06/2022
Acreditació Informe final d'acreditació 23/05/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 03/02/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Grau d'Enginyeria Informàtica

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 30/05/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 23/05/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 03/02/2022
Acreditació Informe final d’acreditació per a l’obtenció del segell (EUR-ACE o EURO-INF) 15/12/2016
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/09/2015

Grau d'Enginyeria Telemàtica

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 27/06/2022
Acreditació Informe final d'acreditació 23/05/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 03/02/2022
Acreditació Informe final d’acreditació per a l’obtenció del segell (EUR-ACE o EURO-INF) 15/12/2016
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Grau de Matemàtiques

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 18/01/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 21/11/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 05/04/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 30/03/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2015

Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa 

Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 18/07/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 14/06/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2016

Facultat d'Economia i Empresa 

Grau d'Administració d'Empreses

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 18/07/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 14/06/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/12/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 08/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2016

Grau d'Economia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 18/07/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 14/06/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/12/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 08/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2016

Facultat d'Educació 

Grau d'Educació Infantil

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/04/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 23/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 11/07/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau d'Educació Primària

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/04/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 23/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau d'Educació Social

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/04/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 23/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/06/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 04/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau de Pedagogia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/04/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 23/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/06/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 04/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau de Pedagogia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 23/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/06/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 04/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 

Grau d'Infermeria

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 06/09/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 03/07/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 13/12/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 25/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau de Fisioteràpia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 06/09/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 03/07/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 13/12/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 25/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Facultat de Ciències 

Grau de Biologia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/11/2022
Acreditació Informe final d'acreditació 23/09/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 14/03/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/12/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 05/10/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Grau de Bioquímica

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/11/2022
Acreditació Informe final d'acreditació 23/09/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 14/03/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/12/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 05/10/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Grau de Física

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/11/2022
Acreditació Informe final d'acreditació 23/09/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 14/03/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/12/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 05/10/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Grau de Química

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/11/2022
Acreditació Informe final d'acreditació 23/09/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 14/03/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/12/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 05/10/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Facultat de Dret 

Grau de Dret

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 30/05/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 23/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/02/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 04/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Grau de Relacions Laborals

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/07/2022
Acreditació Informe final d'acreditació 21/06/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/02/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 20/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Facultat de Filosofia i Lletres 

Grau d'Estudis Anglesos

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 30/05/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 23/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 03/10/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau d'Història

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 18/07/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 14/06/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau d'Història de l'Art

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 18/07/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 14/06/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau de Filosofia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 30/05/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 22/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/09/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau de Geografia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 18/07/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 14/06/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/11/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 30/05/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 23/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 30/05/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 23/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau de Treball Social

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 30/05/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 23/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 19/09/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 08/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Facultat de Psicologia 

Grau de Psicologia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 06/09/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 03/07/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 13/12/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 25/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Facultat de Turisme 

Grau de Turisme

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 18/07/2023
Acreditació Informe final d'acreditació 14/06/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2016

Plans d'estudi a extingir

Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 23/05/2022
Acreditació Informe d'autoavaluació 03/02/2022
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/09/2015

Grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2010)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Grau d'Infermeria (Pla 2016)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 25/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016

Grau de Matemàtiques (Pla 2009)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 30/03/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2015

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 20/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2016