Professor/a contractat/da doctor/a i ajundant/a doctor/a

Quin és el procés que he de seguir si vull acreditar-me?

Pots acreditar-te a través de:

·         l’ANECA, amb el programa PEP. El termini està obert tot l’any (excepte el mes d’agost) i l’informe d’avaluació té validesa a tot el territori espanyol. O bé,

·         l’AQUIB. Només hi ha una convocatòria a l’any, normalment el darrer quadrimestre , i l’informe té validesa a les Illes Balears.

Ambdós casos els informes d’avaluació no estan subjectes a cap termini de caducitat. A més, és compatible lliurar una sol·licitud a cada agència de manera simultània.

De quina manera em pot ajudar el Servei de Biblioteca en el meu procés d’acreditació?

El Servei de Biblioteca i Documentació ha activat el Portal de l’Investigador, on podràs trobar ajuda per:

  • Localitzar les cites que reben els teus articles.
  • Cercar el factor d’impacte d’una revista.
  • Conèixer els índexs de qualitat de les publicacions (revistes, llibres, actes de congressos...).
  • Cercar les citacions rebudes en articles, llibres i capítols de llibres.
  • Cercar els indicis de qualitat editorial de les publicacions científiques.
Calcular el teu índex H.

On puc trobar o sol·licitar informació requerida per a l’acreditació?

Et mostram els certificats o documents que pots necessitar, la manera com els pots sol·licitar i on has d’adreçar-te:

 

Tipus de certificat/document

Via de sol·licitud

Tràmit/Contacte

Full de serveis

Per correu electrònic

Servei de Recursos Humans

Per acreditació de CU i TU:
Esperanza Perelló Gelabert
esperanza.perello@uib.es
 
Per acreditació de professors contractats:
Mercedes Moll
merce.moll@uib.es

Grau

Docència impartida (grau)

Direcció de TFG/PFC
Membre de tribunal de TFG/PFC

Membre de comissió de reconeixement i transferència de crèdits

Membre de comissió de garantia de qualitat

UIBdigital

Serveis administratius

Màster

Docència (especifica les assignatures i les hores que has impartit)

Direcció o codirecció d’estudis de màster

Tutorització o cotutorització de projecte de fi de màster

Membre de tribunal del treball de fi de màster

Membre de comissió de reconeixement i transferència de crèdits

Membre de Consell d’Estudis

Membre de comissió d’elaboració i disseny (CED)

Membre de comissió de garantia de qualitat

Membre de comissió acadèmica

 

Doctorat

Docència (especifica les assignatures i les hores que has impartit)

Direcció o codirecció de programa de doctorat

Direcció o codirecció de tesi doctoral

Membre de tribunal de tesi doctoral

Membre de comissió de garantia de qualitat

Membre de comissió acadèmica

UIBdigital

Centre d'Estudis de Postgrau

Certificats per als professors de postgrau de la UIB

Qualitat de la docència impartida (grau i màster)

UIBdigital

Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
Informes d'opinió dels alumnes sobre la tasca docent del professorat

Projectes d’innovació docent

Per correu electrònic

IRIE

<formacio.irie@uib.es>

Estudis propis

Direcció, coordinació, docència

Per correu electrònic

FUEIB – UIBTalent

<uibtalent@fueib.org>

 

 

Formes d'acreditació